Biznes plan dla Twojej firmy

Biznes plan dla Twojej firmy

Biznesplan to pisemny opis przyszłości Twojej firmy. To wszystko – dokument, który opisuje, co planujesz zrobić i jak planujesz to zrobić. Jeśli na odwrocie koperty zanotujesz akapit opisujący strategię biznesową,